Reserveringsvoorwaarden

 • Nieuwe reserveerders dienen eerst de reserveringslijst in te vullen zodat ik een algemeen eerste beeld heb over de persoon in kwestie, later wil ik nog live kennis maken zodat we even een leuk (informatief) babbeltje kunnen slaan.

 • Eerst en vooral mogen ratten nooit alleen gehouden worden, het zijn groepsdieren! Rittens worden enkel geplaatst bij een leeftijdsgenootje dat maximaal 8 weken jonger of ouder dan hen is zodat ze hun sociale-en spelvaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is een leerproces dat oudere ratten hen niet zo goed meer kunnen bijbrengen

 • De eigenaars beschikken over een ruime en veilige kooi die liefst iets ruimer is dan de minimale afmetingen die nodig zijn voor het houden van de ratjes. Minimale afmetingen voor 2 ratjes zijn: 80x45x60 cm (lxbxh), u kan ook de cage calculator van Fancy Rats raadplegen of diverse fora. Let er ook op dat de traille afstand niet te groot is, vooral rittens kunnen nogal flexibel zijn als het om ontsnappen gaat.

 • Naast de ruime kooi dienen de eigenaars voor een goede stofvrije bodembedekking te zorgen als ook voor goed rattenvoer, steeds vers water en onderhoud, hygiëne.

 • Belangrijk is dat de ratjes ook verrijking krijgen in de kooi, leuke spullen waar ze mee kunnen spelen, hun nieuwsgierigheid kan prikkelen en ook als veilige schuilplaats kan dienen.

 • Uiteraard ook regelmatig aandacht, knuffels, sociaal en fysiek contact met mensen.

 • Het is altijd mogelijk dat er een ratje ziek wordt of zich bezeerd, de eigenaar moet bereid zijn om indien nodig een dierenarts die ervaring heeft met ratjes te consulteren en daarbij ook de kosten dat dit met zich mee kan brengen.

 • De ratjes mogen verhuizen vanaf ze 6 weken oud zijn en zich goed in hun vel voelen, ze wegen minimaal 100 gram maar meestal zijn ze al iets zwaarder. Later ophalen is mogelijk, vroeger ophalen niet. U zorgt zelf voor een geschikt vervoersbakje om de rittens op te halen.

 • Er mag niet zonder overleg / toestemming verder gefokt worden met de ratten afkomstig van deze rattery. Andere rattery’s kunnen wel dames reserveren als fokritten, dan nog is het geen garantie dat deze ook effectief geschikt blijken. Ventjes kunnen ook worden geplaatst maar fokgeschiktheid wordt pas besproken als ze ca 1 jaar oud zijn.

 • Ik verwacht van elke eigenaar dat deze mij geregeld op de hoogte houd hoe het met de ratjes gaat. Uiteraard zodra ze ziek worden, zich bezeren, of iets dergelijks aan de hand is wil ik dit zo snel mogelijk weten. Tevens ook het gedrag en het karakter van de ratjes is uiterst belangrijk en wil ik daarvan ook op de hoogte blijven. Foto’s zijn ook altijd fijn! Bij problemen ben ik ook altijd bereid om te helpen waar ik kan en tevens als ik updates heb over de lijn geef ik deze door.

 • Je neemt niet zomaar een huisdier om maar even bij je te hebben, huisdieren waarvoor je kiest blijven normaal levenslang aan je zijde. Echter kunnen er wel dwingende redenen zijn waardoor je moet afstand doen van je rat(ten). Echter mogen ratten afkomstig van deze rattery niet geplaatst worden zonder medeweten van de rattery, ze kunnen eventueel (tijdelijk) terug komen naar de rattery of/en we zoeken samen een geschikt thuisje voor ze.

 • Minimum leeftijd is 18 jaar, vermits toestemming van de ouders mag de nieuwe eigenaar wel jonger zijn. Je hebt wél toestemming nodig ongeacht jouw leeftijd van de huisgenoten die ook moeten samen leven met de ratjes.

 • De kiesprocedure:
  De rattery behoud altijd kiesrecht, het is van belang voor de lijnen dat de rattery geschikte rittens kan kiezen die het meest geschikt lijken om de lijn mee verder te zetten naar gelang wat de toekomst plannen inhouden. Ook de eigenaar van de dekman heeft voorrang op nestkeuze.
  Voor de reserveerders geld wie eerst reserveerde heeft ook eerste keuze (na rattery & dekman eigenaar(s)). Ik plaats liefst geen 2 dezelfde rittens bij elkaar uit, zodat het makkelijker is voor de toekomstige baasjes om ze uit elkaar te houden maar ook voor de andere reserveerders een kans te geven op soort gelijk uitziend ritten.

 • Voordat je de nieuwe ratten mee naar huis kan nemen geef je mij de namen door van je nieuwe lieveling. Om de lijnen goed op te kunnen volgen en onmiddelijk te weten over welk ritten het gaat, werk ik met een lettersysteem, elk nest heeft zijn eigen vaste beginletter. Elk ratje is uniek! Zo dus ook hun naam, namen die al eerder voorkwamen in de rattery, kunnen niet meer opnieuw gebruikt worden.
  Bij afhaling krijg je steeds de stamboom mee en wordt er nog een contract getekend waarin je akkoord gaat met deze voorwaarden, als de voorwaarden moedwillig geschonden worden geeft dit de rattery het recht om de ratten terug te halen.

 • Bij twijfel heeft de rattery het recht om de reservering te annuleren.

 


 

Ratjes kosten uiteraard geld en zeker als je het goed wilt doen, je ratjes correct onderhouden en vooral het fokken van ratjes kost veel centjes!

De ideale combinatie maken is altijd leuk. Maar dit betekent vaak dat we een heel stuk moeten reizen om onze dame bij de dekman te brengen, daar even op logé te laten en ze achteraf weer op te halen voor de bevalling.

Jonge dames die drachtig zijn, als ze een nest hebben en dan de rittens vragen allemaal extra voeding, verzorging, speelgoed, kooien, aandacht en zoveel meer.

Soms gebeurd het dat er iets mis gaat en er ook medische kosten moeten gemaakt worden, consult, eventuele ingrepen, medicijnen,…

Het is en blijft een hobby en ik doe het uit liefde voor het rattenbestand, de kosten kunnen soms wel eens wat oplopen met al dat nieuw leven op de wereld te brengen daarom heb ik ook een vaste ritten prijs ongeacht het geslacht, oorstand, aftekening, vachtkleur of structuur om een klein deel van de kosten te dekken dat ik in het nest steek.

Voor het eerste ritten vraag ik € 20.00, een 2de ritten € 15.00 en vanaf een 3de ritten € 10.00